در حال نمایش یک نتیجه

گامو شادو ۱۰۰۰

ساخت اسپانیا درحدآکبند کالیبر 5.5 توان خروجی:18 ژول مکانیزم مسلح شدن:کمرشکن مکانیزم شلیک:فنرپیستون