نمایش یک نتیجه

گامو شادوهزار

3.200.000 تومان
ساخت اسپانیا درحدآکبند کالیبر 5.5 توان خروجی:18 ژول مکانیزم مسلح شدن:کمرشکن مکانیزم شلیک:فنرپیستون